ข้อกำหนดการให้บริการ

เมื่อคุณลงทะเบียนสมัครสมาชิกและอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา เราอธิบายสิทธิ์ต่าง ๆ และความรับผิดชอบเหล่านั้นไว้ใน “ข้อกำหนดการให้บริการ” พึงระลึกว่า ข้อกำหนดคือสิ่งที่คุณกำลังตกลงยินยอมเมื่อคุณลงทะเบียนและการเพิกเฉยต่อกฎหมาย ไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างต่อผู้ใดได้

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ทั้งนี้ เราอาจมีการเปลี่ยนรายละเอียดในข้อกำหนด ดังนั้น คุณควรจะตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเป็นระยะๆ การเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณย่อมถือว่า คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา หากคุณมีคำถามหรือความเห็น หรือหากมีข้อความใดที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งอีเมล์ไปที่ webmaster@prachatalk.com

การอัพโหลด (Upload)

 • คุณยอมรับว่า คุณเป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตาม ที่คุณเป็นผู้อัพโหลดในเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคายหรือลามกอนาจาร คุณตกลงว่าจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปในเว็บไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ
 • คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ Prachatalk.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้าง ส่ง หรือแสดง ในเว็บไซต์นี้และผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ Prachatalk.com อาจได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว
 • Prachatalk.com จะไม่รับผิดต่อคุณและ/หรือบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดในเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่น ทางอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ โดย Prachatalk.com จะใช้ทักษะ และความเอาใจใส่ในการจัดทำเว็บไซต์นี้ แต่จะไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ซึ่งไม่ได้มาจากทีมงานของ Prachatalk.com

ลิงค์ (Link)

ลิงค์ บางลิงค์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไป ยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ Prachatalk.com ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น Prachatalk.com ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเอง

เนื้อหาในเว็บไซต์ (Content)

 • คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมด เช่น ตัวอักษร ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ ซึ่งคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง Prachatalk.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรอง ตรวจทาน เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่พบว่าไม่เหมาะสม
 • คุณเข้าใจดีว่าในการใช้บริการ คุณอาจพบกับเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย และคุณใช้บริการภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 • เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาในลักษณะอื่นโดยผ่านการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้การพิจารณาและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น หรือการสูญหายของข้อมูล อันเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าว

การตั้งกระทู้ และการแสดงความคิดเห็น

ทุกความคิดเห็นในกระทู้ ไม่เกี่ยวข้องกับ Prachatalk.com และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ Prachatalk.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ และความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น ๆ

ข้อควรปฏิบัติในการตั้งกระทู้ และเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวอ้าง อ้างอิง หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันต่าง ๆ หรือระหว่างสังคมใดๆ
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม