วันคนถนัดซ้ายสากล

13 สิงหาคม พ.ศ. 2519

Left Hander's Day)

วันคนถนัดซ้ายสากลจากสถิติประชากรบนโลกนี้พบว่า คนที่ถนัดขวามีจำนวนมากถึง 85% ขณะที่คนถนัดซ้ายมีเพียง 15% จึงไม่น่าแปลกใจว่า สิ่งของต่าง ๆ บนโลกนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อคนถนัดขวามากกว่า แต่ใครจะรู้บ้างว่าคนที่ถนัดซ้ายจำนวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียงและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณูปการให้แก่โลกอย่างมหาศาล อาทิ บิล เกตส์, บีโธเฟ่น, โมสาร์ท, อริสโตเติล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, ไมเคิล แองเจโล, ปิกัสโซ ฯลฯ

ที่มาของวันคนถนัดซ้ายสากล เริ่มต้นจากที่ “องค์กรคนถนัดซ้ายสากล” ทำการสำรวจหาคนถนัดข้างซ้ายครั้งแรกในวันที่ 13 สิงหาคม ปี 1976 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาวะที่คนถนัดซ้ายมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะสิ่งของเครื่องมือต่างๆ บนโลก ถูกทำขึ้นเพื่อให้คนถนัด “ขวา” ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้กำหนดให้มีวันคนถนัดซ้ายสากล (Left Hander's Day) ขึ้น ซึ่งตรงกับทุก ๆ วันที่ 13 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการประกาศถึงสิทธิของการเป็นคนถนัดซ้าย

การจัดรำลึกนี้ ก็เพื่อเฉลิมฉลองถึงความแตกต่างและหายากอันนี้ และยังเป็นการตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของคนที่ใช้ชีวิตด้วยมือซ้ายมาตลอดชีวิต

ทั้งนี้ ภาวะของการเป็นคนถนัดซ้าย ถูกเรียกว่าเป็นภาวะที่ถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า คนถนัดซ้าย มีการคิดวิเคราะห์เร็ว มีสัญชาติญาณหยั่งรู้ สามารถทำงานเรื่องสลับซับซ้อนได้ดี เรียกว่าเป็นเลิศเลยก็ว่าได้

แต่นั่นเป็นความสามารถที่มาพร้อมปัญหาที่สำคัญคือ คนถนัดซ้ายมีความซับซ้อนทางอารมณ์สูง ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคทางจิต ตั้งแต่โรคซึมเศร้าจนถึงขั้นเป็นโรคจิตเภท แต่ก็เป็นเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจได้