จารึกบนหนังหมา

จารึกบนหนังหมา

1. ใครร่างรัฐธรรมนูญ

2.ใครแต่งตั้งพวก สวะเข้าสภา

3.เห้ตัวไหนสรรหาควายตัวไหนเป็นองค์กรอิสระ

4.เดรฉานตัวไหนรับใช้เผด็จการปล้นประเทศ

5.เพิ่มเตินได้....แล้วแต่มุมมอง

ใส่ชื่อมันลงไปจารึกลงในประวัติศาสตร์ไทย(หนังหมา)

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 
nopin

ได้แค่1ตัว