เสื่อมแล้วเสื่อมอีก ผู้พิพากษาด้วยกันล่าชื่อผู้พิพากษาทั่วประเทศ ยื่นถอด ก.ต.ชั้นฏีกา ชี้พฤติการณ์ไม่สมควรดำรงตำเเหน่ง

เสื่อมแล้วเสื่อมอีก ผู้พิพากษาด้วยกันล่าชื่อผู้พิพากษาทั่วประเทศ ยื่นถอด ก.ต.ชั้นฏีกา ชี้พฤติการณ์ไม่สมควรดำรงตำเเหน่ง

ล่าชื่อผู้พิพากษาทั่วประเทศ ยื่นถอด ก.ต.ชั้นฏีกา ชี้พฤติการณ์ไม่สมควรดำรงตำเเหน่ง

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_1079689