Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   12 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   18 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   18 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   29 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
A
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   17 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   12 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   0 ความคิดเห็น  › ไม่มีข้อมูล
Normal topic
   0 ความคิดเห็น  › ไม่มีข้อมูล
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   18 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   20 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   17 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   15 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   36 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   21 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   14 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   20 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   37 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   22 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   1 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   49 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   6 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
S
   1 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   31 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   44 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   334 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   15 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   12 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   17 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   17 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   11 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   64 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   17 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   5 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   27 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   44 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   21 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   7 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   60 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   14 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   8 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   4 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   10 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   9 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   2 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   25 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   13 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   147 ความคิดเห็น  ›
กระทู้ฮอต
   28 ความคิดเห็น  ›
Normal topic
   3 ความคิดเห็น  ›

หน้า

 • saw
  ไอ้มาร์ค ไอ้สุเทพ สั่งฆ่าประชาชน ไอ้ประยุทธ... เป็นเพียงฝัน"... 3 นาที 2 วินาที
 • saw
  แต่คน มันก็ยังเป็นคน คนที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย... เป็นเพียงฝัน"... 8 นาที 38 วินาที
 • HOK's Son
  ...รพ.ตำรวจว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก 1ตับแตก และ... ฆ่าในตึก DSI 12 นาที 13 วินาที
 • saw
  ระบอบการปกครองแบบใด ดีหมด ถ้า มีความยุติธรรม ให้ทุกคนในสังคม   เป็นเพียงฝัน"... 12 นาที 33 วินาที
 • saw
  ผมมั่นใจ  เรียกร้องความยุติธรรม มากกว่าสนใจคำว่า ประชาธิปไตย  ... เป็นเพียงฝัน"... 18 นาที 41 วินาที