I can't change the direction of the wind,
but I can adjust my sails to always reach my destination.

— Jimmy Dean

 สังคม-การเมือง

×

Error message

พบตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

หน้า

ยังไม่มีกระทู้ในบอร์ดนี้

หน้า

Subscribe to RSS - สังคม-การเมือง